Yrityskaupat

Paranna liiketoimintasi kannattavuutta onnistuneilla yrityskaupoilla

Oletko myymässä yritystäsi tai etsimässä uusia liiketoimintamahdolliisuuksia?

Yrityskauppojen ollessa ajankohtainen vaihe liiketoiminnallesi Yrityskonsultit ovat apunasi tilanteessa kuin tilanteessa. Teemme yrityksen myymisestä tai ostamisesta nopean ja vaivattoman toimenpiteen ja tarjoamme tarvittaessa konsultointia läpi tämän monivaiheisen prosessin. Ota yhteyttä jo tänään!

Yrityksen myyminen

Ennen kuin alkaa varsinainen aktiivinen kaupankäynti, on omistajien harkintavaihe. Harkintavaiheen tarkoituksena on saada yrityksen omistajat varmistumaan siitä, mitä yritystoiminnalle halutaan tulevaisuudessa tehtävän.

Kun harkintavaiheessa on päätetty laittaa yritys myyntiin, alkaa valmisteluvaihe. Valmisteluvaiheessa yritys laitetaan niin sanotusti myyntikuntoon, eli selvitetään yrityksen tila ja laaditaan myyntiprosessin eteenpäin viemiseen vaadittavat dokumentit.

Kuten missä tahansa myynnissä, ostajien löytäminen voi viedä aikaa ja se vaatii myyjältä pitkäjänteistä, määrätietoista ja systemaattista potentiaalisten ostajien kontaktointia. Useimmiten suuremmissa yrityskaupoissa tähän vaiheeseen tarvitaan tukea ja apua ulkopuolisilta ammattilaisilta. On hyvin tyypillistä, että ostaja löytyy yrityksen kilpailijoiden joukosta.

Kun potentiaalisiin ostajiin on otettu kontaktia ja heidän kanssaan on käyty alustavia keskusteluja, tulee omistajien valita yksi taho, jonka kanssa he haluavat edetä varsinaisiin kauppaneuvotteluihin. Se ei kuitenkaan aina tarkoita, että tämä kyseinen taho loppujen lopuksi ostaisi yrityksen, vaan voi olla, että myyjä joutuu palamaan prosessissa taaksepäin ja aloittamaan neuvottelut jonkin toisen tahon kanssa.

Kun kaikki edeltävät vaiheet on saatu vietyä kunnialla maaliin, tulee sopimusneuvotteluiden sekä kaupan konkreettisen päättämisen aika. Päätösvaiheessa tehdään vielä viimeinen yritystarkastus sekä laaditaan sopimusasiakirjat neuvotteluissa sovitun perusteella.

 Kun neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys, sekä myyjä että ostaja allekirjoittavat sopimukset ja kauppa vahvistuu siinä kohtaa, kun ostaja maksaa sovitun kauppahinnan myyjälle. Usein kaupan päättämisessä pidetään erikseen huoli siitä, että myytävä yritys ja kauppahinta vaihtavat omistajaa juuri niin kuin sopimukseen on kirjattu.

Yrityksen ostaminen

Oikeanlaisen liiketoiminnan ja oikean yrityksen valitseminen ostettavaksi on ratkaiseva ensimmäinen vaihe. Pidä perusteellinen liiketoimintasuunnitelma ja -strategia jatkuvasti mielessäsi, kun tutustut ostomahdollisuuksiin. 

Siten voit varmistaa, että valintasi perustuu oikeisiin kriteereihin. Hyvä yritys voi näyttää houkuttelevalta, mutta sopia huonosti omaan liiketoimintaasi.

Due diligence -ilmaisu on vakiintunut yrityskauppakäsite. Yleensä tehdään sekä taloudellinen että oikeudellinen due diligence, jotta ostaja voi itse muodostaa käsityksen yrityksen taloustilanteesta ja oikeudellisista velvoitteista. Lisäksi voidaan tehdä liiketoiminnan due diligence, jossa ostava yritys tutustuu ostettavan yrityksen liiketoimintaan perusteellisesti, mahdollisesti strategiakonsultin avulla. 

Omat prioriteetit täytyy selvittää ennen due diligence -menettelyä. Mikä on olennaista, mikä on ratkaisevaa, ja mikä on vähemmän tärkeää? Näin sinun on helpompi käsitellä uusia tietoja ja tehdä niiden perusteella oikeita päätöksiä. 

Due diligence voi antaa ostajalle mahdollisuuden neuvotella hinnasta uudelleen, jos uusien tietojen perusteella käy ilmi jotakin, mikä ei ollut tiedossa etukäteen.

Jos hinnasta päästään yksimielisyyteen kirjanpidon tarkastuksen jälkeen, laaditaan varsinainen ostosopimus, ammattikielellä Share Purchase Agreement eli SPA. Se on tyypillisesti melko laaja asiakirja, joka sisältää täsmälliset juridiset määritelmät siitä, mitä tehdään ja milloin.

Myyjän asianajaja laatii alustuksen, jota ostajayrityksen asianajaja kommentoi. Sopimusneuvotteluja tarvitaan usein jonkin verran, sillä myyjän asianajaja laatii yleensä myyjän kannalta mahdollisimman edullisen sopimuksen. Ostaja tarvitsee hyvän asianajajan, joka voi huolehtia ostajan eduista ja varmistaa, ettet allekirjoita mitään, mistä voi myöhemmin seurata ikäviä yllätyksiä.

Kun kauppasopimus on saatu laadittua, on aika allekirjoittaa se ja maksaa kauppasumma.

Mietitkö yrityksen ostamista tai myymistä?

Varmista onnistunut yrityskauppa valitsemalla tueksesi vankka asiantuntija Yrityskonsulteilta!

css.php
fiFinnish