Muutos- ja ongelmatilanteet

Taloudelliset vaikeudet tai sukupolvenvaihdokset? Olemme yrityksesi apuna muutos- ja ongelmatilanteiden keskellä!

Yrityksen haastavissa murrostilanteissa tarjoamme yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista konsultointia. Etsimme kanssasi uuden suunnan yrityksesi toimintaan ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Autamme yrittäjää kartoittamaan yrityksen kokonaisvaltaisen tilanteen ja eri etenemisvaihtoehdot. Älä jää yksin ongelmien keskellä vaan ota yhteyttä Yrityskonsultteihin!

Fuusion tuloksena ja tavoitteina on usein liikevaihdon kasvu, markkinaosuuden kasvattaminen, toiminnan tehostaminen esimerkiksi skaalaetujen kautta. Fuusiossa voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja esimerkiksi hallinnossa (yhdistetään markkinointiosastot, ja seurauksena voidaan vähentää työntekijöitä ja saavuttaa säästöjä). Yhdistymisestä voi seurata myös dynaamisia synergioita, jotka tähtäävät esimerkiksi aikaisempaa suurempaan kasvuun.

Yrityksen myyntiprosessi on yleensä noin 10 kuukautinen, mutta usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Usein yrityskauppa ei onnistu tai yritys vain lopetetaan. Asiasta on hyvä keskustella konsultin kanssa, sillä asiantuntijuudella prosessia voidaan nopeuttaa huomattavasti. Ennen myyntiin laittamista monessa yrityksessä on paljon sellaista tehtävää, joka nopeuttaa ja varmistaa itse kauppaa mutta vie oman aikansa. Anna meidän auttaa sinua tässä prosessissa.

Hyvin laadittu yrityksen arvon määritys luo tukevan pohjan yrityskaupoille. Käytännössä pienten ja keskisuurten yritysten arvoa määritellään kahdella tavalla; yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla. Yrityksen arvon määrittämiseen on hyvä hakea asiantuntijan apua.

Sukupolvenvaihdos on monille yrityksille ajankohtainen aihe suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Verotukseen, yhtiöoikeuteen ja perintöoikeuteen liittyviä sudenkuoppia on useita ja ne on hyvä tiedostaa ennen prosessiin alkamista. Yrityskonsultit ovat apunasi tämän muutoksen keskellä.

Olisiko valmistamallasi tuotteella tai palvelulla kysyntää ulkomailla, olisiko alihankintaa järkevä tehdä muualla kuin kotimaassa tai haluatko tuoda ulkomailta tuotteita yrityksesi käyttöön Suomeen? Yrityskonsultit ovat osa Inpact Global -liittoumaa, jonka kautta yhteydet ulkomaan markkinoihin ovat luotettavia ja arvostettuja. Yrityskonsultit omaavat myös vahvaa erityisosaamista sekä kontaktiverkostoja Viron, Venäjän ja Ruotsin markkinoille.

Kasvuvaiheessa yritys tarvitsee selkeän suunnitelman siitä, miten kasvu hallitaan. Yrityksen kapasiteettiin ja työvoiman saatavuuteen on reagoitava nopeasti mutta tarkoin laskelmin. Yrityskonsultit auttaa yritystäsi strategiatyössä.

css.php
fiFinnish