Kasvu

Autamme sinua yrityksesi uusien strategisten ja hallinnollisten haasteiden äärellä.

Joskus yrityksen nopea kasvu saattaa päästä yllättämään ja muutoksiin reagointi on tehtävä nopeasti ja paineen alla. Suunnitelmallisen kasvun kautta tavoitteenasi saattaa olla myös kansainvälisille markkinoille pääseminen ja siellä menestyminen. Yrityskonsultit tukee sinua kasvuvaiheen strategisissa ja hallinnollisissa haasteissa sekä auttaa sinua laajojen verkostojensa kautta kansainvälisten markkinoiden valloittamisessa. 

Investointien suunnittelu ja rahoitus

Kasvavalle yritykselle investointien ja rahoituksen etukäteissuunnittelu on työkalu riskien arvioimiseen. Kun riskejä voidaan mitata, voidaan niitä myös hallita paremmin. Rahoitustarpeen suuruus on yksi tekijä, joka vaikuttaa käytettävissä olevan rahoitusratkaisun valintaan. Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kassavarojen riittävyys.

Kilpailija-analyysit

Yrityksen on tärkeä selvittää oma toimintaympäristönsä. Kilpailija-analyysi on osa toimintaympäristön selvitystä. Sen avulla voit päästä selville kilpailijoidesi strategioiden heikkouksista ja vahvuuksista ja hyödyntää tietoa oman liiketoimintasi tukena. Autamme yritystäsi tekemään kattavan kilpailija-analyysin liiketoimintasi kiihdyttämiseksi.

Kansainvälistyminen

Olisiko valmistamallasi tuotteella tai palvelulla kysyntää ulkomailla, olisiko alihankintaa järkevä tehdä muualla kuin kotimaassa tai haluatko tuoda ulkomailta tuotteita yrityksesi käyttöön Suomeen? Yrityskonsultit ovat osa Inpact Global -liittoumaa, jonka kautta yhteydet ulkomaan markkinoihin ovat luotettavia ja arvostettuja. Yrityskonsultit omaavat myös vahvaa erityisosaamista sekä kontaktiverkostoja Viron, Venäjän ja Ruotsin markkinoille.

Kustannustehokas kasvu

Yrityksen kasvuvaihe on tärkeää toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yrityskonsultit auttaa liiketoimintaasi pääsemään tavoitteisiisi. Suunnitellaan yhdessä, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti.

Strateginen suunnittelu

Kasvuvaiheessa yritys tarvitsee selkeän suunnitelman siitä, miten kasvu hallitaan. Yrityksen kapasiteettiin ja työvoiman saatavuuteen on reagoitava nopeasti mutta tarkoin laskelmin. Yrityskonsultit auttaa yritystäsi strategiatyössä.

Tunnuslukuanalyysit

Yrityskonsultit auttaa sinua ymmärtämään yrityksesi keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Autamme ymmärtämään taloudellisia riskejä ja miten ennalta ehkäistä riskien toteutumista tämänhetkisen suhdannetilanteen kannalta.

css.php
fiFinnish
en_GBEnglish fiFinnish