Lausunnot ja todistukset

Lakisääteisiin tilintarkastajan tehtäviin kuulu tilintarkastuksen lisäksi myös muut asiantuntijalausuntoja vaativat toimeksiannot, kuten lausunnot ja todistukset.

Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa:

  • Sulautumis- / jakautumissuunnitelman lausunnot
  • Lausunnot osakepääoman maksun yhteydessä
  • Muut osakeyhtiölain mukaiset lausunnot
  • Velallisen taloudellisen tilanteen selvittäminen
  • Lausunto apporttiomaisuudesta
  • Rahoitusjärjestelyyn liittyvät todistukset
  • Lausunnot selvitystilan lopettamisesta / toiminnan jatkamisesta
  • Lausunnot liikennelupien haltijoiden taloudellisista voimavaroista
  • Muut lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvat lausunnot ja todistukset
css.php
fiFinnish
en_GBEnglish fiFinnish