Erityistoimeksiannot

Yrityskonsulttien tilintarkastaja suorittaa tarvittaessa myös erityistoimeksiannot, jotka eivät laajuudeltaan tai varmuustasoltaan vastaa lakisääteistä tilintarkastusta. Näissä toimeksinnoissa tilintarkastaja tekee tarvittavat tarkastukset tai toimenpiteet, ja laatii niistä raportin ainoastaan luottamuksellisesti toimeksiantajan käyttöön.

Erityistehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Tilinpäätöksen oikeellisuuden tarkastaminen ja varmistaminen
  • Tilinpäätöksen taloudellisten lukujen analysointi
  • Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen (usein vähemmistöosakkaille)

Yrityskauppatilanteet, joissa kaupan kohteen kokonaiskuvasta halutaan varmuus ja halutaan selvittää mahdolliset riskitekijät.

css.php
fiFinnish