Starting and ending

We provide the best possible advice for your business, whether you are starting up or closing down.

The decision to start a business is a huge step, and one that should not be taken without a support network. The steps involved in setting up a business depend on the type of company form chosen, the type and scale of the business and other factors. Sometimes it is time to wind up the business or sell it on, and this process also involves a lot of bureaucracy and should be handled by a professional. On this page, we have compiled a list of topics that are relevant to the start-up and winding-up of a business. Our business consultants are here to support you in these and many other situations.

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa, mitä lupia toiminta tarvitsee. Uuden yrittäjän tulee muistaa verottajalle tehtävät ilmoitukset. Yrityskonsultit auttavat aloittavaa yritystäsi tekemään ilmoitukset ja hankkimaan toiminnallesi tarpeelliset luvat. Yrityksen perustamisesta tehdään ilmoitus Verohallintoon ja Kaupparekisteriin. Yhtiömuodosta riippuen tämän voi tehdä joko sähköisesti tai lomakkeella. Ilmoituksia varten tarvitaan tietyt liitteet.

Sufficient insurance cover is essential from the moment you start your business. It is often difficult to know which insurance policies are compulsory and which are optional. We can help you choose the insurance that is essential for your business and work with you to sort out the other insurance needs.

The form of the company will determine a lot about how the future company will operate. When choosing a business form, it is worth considering, among other things, whether the business will expand. Who will be responsible for the company's finances, even in a downturn? Do I want to hold all the reins, work with a partner or offer parts of the business in return for financing in the form of shares or stakes? The choice of company form also affects the practicalities of setting up a business.

When setting up a business, it is important to understand the tax issues that come with your industry and your type of company. How much tax do you pay? How will you raise revenue from the business? Which activities are subject to VAT? Business consultants can help you with your tax affairs.

A budget is a monetary, target-based plan of action for a company. Business requires planning, and budgeting is one of its most important tools. A well-planned budget provides the company with the information it needs to plan for the future.

Yrityskonsultit auttavat sinua ymmärtämään yrityksesi keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Autamme ymmärtämään taloudellisia riskejä ja miten ennalta ehkäistä riskien toteutumista tämänhetkisen suhdannetilanteen kannalta.

Kasvavalle yritykselle investointien ja rahoituksen etukäteissuunnittelu on työkalu riskien arvioimiseen. Kun riskejä voidaan mitata, voidaan niitä myös hallita paremmin. Rahoitustarpeen suuruus on yksi tekijä, joka vaikuttaa käytettävissä olevan rahoitusratkaisun valintaan. Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kassavarojen riittävyys.​

Yrityksen on tärkeä selvittää oma toimintaympäristönsä. Kilpailija-analyysi on osa toimintaympäristön selvitystä. Sen avulla voit päästä selville kilpailijoidesi strategioiden heikkouksista ja vahvuuksista ja hyödyntää tietoa oman liiketoimintasi tukena. Autamme yritystäsi tekemään kattavan kilpailija-analyysin liiketoimintasi kiihdyttämiseksi.​

Thousands of companies are closed down in Finland every year. New business may not always take off, the entrepreneur's life situation changes, people go into paid employment, or there is no successor to a long-established company. Closing a business involves a number of things to take care of that we can help you understand and manage.

css.php
en_GBEnglish